Ik wil in De Klapper

Invulkaartje De Klapper

Opgelet! Het is van belang om voor elke nieuwe editie van De Klapper telkens je gegevens weer door te sturen. Denk niet: “Ik heb mijn gegevens twee jaar geleden al doorgestuurd en er is toch niets veranderd”. Want dan zijn we verplicht om de zeer beknopte gegevens van de telefoongids over te nemen. Vul dus zeker onderstaand  formulier in. Zo kan je bijvoorbeeld ook de naam van je partner of je gsm-nummer laten opnemen.

Vul hieronder je gegevens in en stuur ze door.
Daarna ontvang je een mail met een bevestigingslink. Deze mail wordt automatisch verstuurd naar het e-mailadres dat je eerst ingevuld hebt. Pas als je op die bevestigingslink klikt, wordt jouw formulier door ons verwerkt. Opgelet: als je NIET klikt, houden we geen rekening met je inzending.
Je moet dus het ingevoerde mailadres goed controleren vooraleer je je formulier indient.

Adresgegevens
Gegevens partner

Door het invullen en terugsturen van dit formulier geef je toestemming om bovenstaande gegevens op te nemen in de alfabetische namenlijst ÉN de stratenlijst, gerangschikt per huisnummer, van De Klapper, de informatie- en adressengids die alle gezinnen van uw gemeente tweejaarlijks ontvangen. Bij niet-terugzending van een ingevulde kaart of van dit formulier zullen enkel de familienamen, het adres en het telefoonnummer, zoals opgenomen in de recentste nationale telefoongidsen, worden opgenomen in De Klapper. De Privacywet geeft je het recht van toegang tot uw gegevens, alsook het recht om de verbetering of schrapping ervan te vragen. De ter zake voorgeschreven regels, alsook een omschrijving van onze privacy-politiek, vind je terug in De Klapper. De verantwoordelijke voor de verwerking: Media Books nv, Engelendale 2, 9900 Eeklo, tel. 09/377.39.53. Je kan aanvullende inlichtingen  bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02/213.85.40. Media Books nv kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand met het oog op latere acties. Behoudens verzet kan Media Books nv deze gegevens ook doorgeven aan derden.