Gegevens wijzigen

Via onderstaand formulier kunt u adreswijzigingen of wijzigingen in uw gezinssituatie doorgeven.
Vul hieronder uw gegevens in en stuur ze door.
Daarna ontvangt u een mail met een bevestigingslink. Deze mail wordt automatisch verstuurd naar het e-mailadres dat u eerst ingevuld heeft. Pas als u op die bevestigingslink klikt, wordt uw formulier door ons verwerkt. Opgelet: als u NIET klikt, houden we geen rekening met uw inzending.
U moet dus het ingevoerde mailadres goed controleren vooraleer u uw formulier indient.

Over u
Huidig adres
Vorig adres
Uw partner

Door het invullen en terugsturen van dit formulier geef je toestemming om bovenstaande gegevens op te nemen in de alfabetische namenlijst ÉN de stratenlijst, gerangschikt per huisnummer, van De Klapper, de informatie- en adressengids die alle gezinnen van uw gemeente tweejaarlijks ontvangen. Bij niet-terugzending van een ingevulde kaart of van dit formulier zullen enkel de familienamen, het adres en het telefoonnummer, zoals opgenomen in de recentste nationale telefoongidsen, worden opgenomen in De Klapper. De Privacywet geeft je het recht van toegang tot uw gegevens, alsook het recht om de verbetering of schrapping ervan te vragen. De ter zake voorgeschreven regels, alsook een omschrijving van onze privacy-politiek, vind je terug in De Klapper. De verantwoordelijke voor de verwerking: Media Books nv, Engelendaele 2, 9900 Eeklo, tel. 09/377.39.53. Je kan aanvullende inlichtingen  bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. 02/213.85.40. Media Books nv kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand met het oog op latere acties. Behoudens verzet kan Media Books nv deze gegevens ook doorgeven aan derden.