Inwoners per straat

Inwoners per straatDit is het meest exclusieve deel van onze uitgaven. Geen enkele gids in België beschikt over zo een lijst! In dit gedeelte vind je alle inwoners van je gemeente, gerangschikt per straat en per huisnummer. Bovendien vind je hiertussen al onze adverteerders vet gedrukt. Een uitgebreide eigen redactie stelt deze lijsten samen en put hiervoor uit diverse bronnen.
Hoe kom je nu in deze lijst terecht?
De Post bedeelt huis-aan-huis onze bekende inlichtingenkaartjes. Als je zo’n kaartje ontvangt, is dat het sein om achter de computer te kruipen en de informatie door te geven die je in De Klapper wilt zien verschijnen. De naam van jezelf en/of je partner, je vast telefoonnummer en/of gsm-nummer...… Je kan al die gegevens invullen op het formulier "Ik wil in De Klapper". Je kan ons ook laten weten dat je verhuisd bent. Ga daarvoor naar het formulier "Ik ben verhuisd". Tenslotte zou het ook kunnen dat je liever niét in De Klapper staat. Dan vul je de gegevens aan bij deze link: "Ik wil NIET in De Klapper".
Als je geen computer hebt, kan je al het bovenstaande ook op het kaartje invullen dat je ontving. Stuur daarna het kaartje terug of geef het af in een van de winkels in je buurt die op de achterkant genoteerd staan.
Al deze gegevens worden in eigen huis verwerkt. Opname, verwijderen of corrigeren van naam- en/of adresgegevens is bij ons altijd gratis!

 

Wie vind je NIET terug in dit gedeelte?

  1. de mensen die ons hebben laten weten dat ze niet wensen opgenomen te worden
  2. de mensen die ons geen kaartje met hun gegevens terugstuurden én ook in geen andere officiële gids of lijst te vinden zijn.

 

Wie vind je WEL terug?

  1. mensen die in officiële gidsen of telefoonlijsten voorkomen en dus geen geheim nummer hebben
  2. mensen die een kaartje instuurden met hun gegevens
  3. mensen die voor een vorige editie al een kaartje instuurden en ons niet lieten weten dat er iets moest veranderd worden. Wie verhuisd is en ons niets liet weten, kunnen we meestal toch correct opnemen omdat we de oude gegevens vergelijken met nieuwe gidsen of telefoonlijsten.

 

Wie vind je OOK terug?

We krijgen soms te horen dat in de Klapper gegevens staan van mensen die al overleden zijn. Dat kan inderdaad en dat kan drie oorzaken hebben:

  1. Het gebeurt geregeld dat weduwnaars of (voornamelijk) weduwen ervoor kiezen om onder de naam van hun overleden man of vrouw opgenomen te worden. Dit gebeurt ook uit veiligheidsoverwegingen. Uiteraard respecteren we die keuze.
  2. Soms overlijdt iemand kort nadat we de gegevens al doorgekregen hebben of nadat het boek al in druk is. Dan blijven de gegevens van deze personen ook in De Klapper staan tot aan de volgende uitgave.
  3. Soms nemen andere officiële gidsen of telefoonlijsten gegevens foutief op of laten ze namen van overleden personen staan. We nemen die dan soms ook zo over.

 

Gegevens aanpassen
Eén ding is zeker: je kan te allen tijde vragen om je gegevens gratis aan te passen in de volgende editie van De Klapper. Vul daarvoor het formulier wijziging privégegevens in of stuur ons een briefje als je geen computer hebt.